Choose language

Automatisert innfordring var et enkelt valg for Søppelsekk AS

- Vi hadde foreløpig ikke ressurser til å håndtere fakturaoppfølgingen manuelt. Nå finner AutoCollect forfalte fordringer for oss - helt automatisk, forteller Erlend Uglem i Søppelsekk AS.

I 2017 så bedriften Søppelsekk AS dagens lys. Etter mange år i bransjen som selger, så den tidligere tømreren, Erlend Uglem, et marked for innsamling av ikke-farlig avfall i Trondheims-regionen.

“Enkelt - Rask - Ryddig!” er mottoet til Søppelsekk AS - hva betyr egentlig det?


- Hele ideen bak bedriften da jeg startet den opp for 5 år siden, var å gjøre det enklere for håndverkere og privatpersoner å få samlet opp, og fraktet bort avfall. 

For håndverkere som er ute på mindre byggeprosjekter, er det gull verdt å alltid ha flatpakkede sekker tilgjengelig. Sekkene tar liten plass i bilen, og kan derfor enkelt hentes frem når avfallet oppstår. Vi så samtidig et tilsvarende behov hos privatpersoner. Avfallet vi henter er typisk avfall fra oppussing, byggeprosjekter, opprydding i kjellere, hage eller boder. Mange bor sentrumsnært, og mangler kanskje bil med eller uten henger. Eller bor trangt. Felles for begge disse kundegruppene, er at de ønsket seg en forutsigbar og enkel tjeneste. Så hos oss er det akkurat det de får. Med faste priser og henting av avfall samme dag, får vi gode tilbakemeldinger på at også kundene våre opplever at vi lever opp til mottoet “Enkelt - Rask - Ryddig”!

Om Søppelsekk

  • Bransje: Innsamling av ikke-farlig avfall

  • Ansatte: 9

  • Omsetning: ca. 14 MNOK

  • Økonomisystem: Tripletex

Les mer om Søppelsekk AS her

Sterk vekst og entusiastiske medarbeidere


Søppelsekk AS har opplevd sterk vekst helt siden oppstarten i 2017. Bedriften har gått ifra å hente avfall i kun Trondheim - til nå å dekke hele Trøndelagsregionen. Bedriften består i dag av ni entusiastiske og engasjerte medarbeidere, som hver dag står på for å løse kundenes avfalls utfordringer.

Oversiktlig og enkelt med Tripletex

Har mottoet også påvirket interne valg i bedriften? Som eksempelvis valget av et skybasert økonomisystem?

- I en bedrift som vår, er det mye som skjer ute på farten. Det har derfor vært viktig for oss å ha en løsning som kan brukes i så måte. I tillegg har bedriften vært i sterk vekst de siste årene, så da regnskapsføreren vår foreslo å ta i bruk Tripletex, syntes vi det var en god idè. Vi har nå brukt Tripletex i snart tre år, og finner løsningen både oversiktlig og enkel å bruke

 

Vi har opplevd det å automatisere purring og inkasso som veldig positivt. For oss så var det helt essensielt at tjenesten var automatisert.

Å automatisere purring og inkasso har vært helt essensielt for bedriften

Hvordan har du opplevd det å automatisere betalingsoppfølgingen i Tripletex? 

- Vi har opplevd det å automatisere purring og inkasso som veldig positivt. For oss så var det essensielt at tjenesten var automatisert. Vi så bare fordeler ved å kunne sjekke opp og gjøre oversendelser når det måtte passe oss i løpet av døgnets timer. Samtidig så opplever vi at AutoCollect er oversiktlig, og ikke minst enkel å bruke i Tripletex. Dette var helt avgjørende for oss da vi ga tjenesten en sjanse.

AutoCollect finner fordringer som er forfalt i Tripletex, slik at vi enkelt kan velge hvilke fakturaer som skal purres.


Dere har nå brukt automatisert fakturaoppfølging i Tripletex en god stund, hvordan synes du tjenesten fungerer?

- Ettersom vi ikke har ressurser til å håndtere purring og inkasso manuelt, har vi tatt i bruk den automatikken som er. Nå føler vi at ting blir automatisk lagt i rutiner for oss uten manuelt arbeide. 

- Eksempelvis så finner AutoCollect fordringer som er forfalt i Tripletex, slik at vi enkelt kan velge hvilke fakturaer som skal purres. Går fakturaene videre til inkasso, så mottar vi inkasso lister fra tjenesten. At vi da selv kan velge å stoppe oppfølgingen på enkelte kunder dersom vi ser behov for det, gjør tjenesten utrolig brukervennlig for oss.

Mer tid og redusert kredittid som en naturlig - og ikke minst positiv konsekvens

I tillegg til å automatisere prosessen rundt purring og inkasso, har bruken av AutoCollect i Tripletex påvirket dere på andre måter?

- Tjenesten sparer oss for mye tid, som er klart det viktigste for oss. Og som en naturlig konsekvens av det, er kredittiden redusert, ettersom automatikken sørger for at utestående beløp blir purret fortløpende.

- Utover dette, så vil jeg si at det å bruke AutoCollect har bevisstgjort oss på andre områder i forretningsvirksomheten vår. Vi har blitt opptatt av at våre leverandører kan levere automatiserte tjenester i større grad - slik at vi minsker tidstyver på forholdsvis enkle operasjoner. I tillegg til purring og inkasso, så gjelder det nå alt i fra bilhold, arbeidsklær, reiseregninger, markedsføring og lignende. Vi har med andre ord blitt mye mer bevisste på at det er mulig å forenkle de fleste av de operasjonene vi foretar oss.

Søppelsekk_bruker_Visma_AutoCollect.jpg

Oppleves som en mer seriøs og profesjonell aktør med bedre kontroll

Har kundene reagert på at Søppelsekk AS har valgt å automatisere purring og inkasso? 

- Vi har fått veldig lite tilbakemeldinger på det. Så det tolker vi som at kundene våre er fornøyde! I tillegg tror jeg at de opplever oss som seriøse og profesjonelle i enda større grad enn før. Et firma som har gode og forutsigbare rutiner, oppleves i alle fall som en aktør med kontroll!

Gode fremtidsutsikter

Fornøyde kunder er definitivt et godt tegn! Så, hvordan ser du på fremtiden for Søppelsekk AS? 

- Jeg ser utelukkende positivt på fremtiden for Søppelsekk. Vi opplever fremdeles vekst, men har nå kommet i den delen av vekstfasen som er mest likviditets krevende. Så for vår del, så handler det nå om å finne marginer uten at det går ut over leveringspresisjon og service. Internt så sier vi at selv om vi vokser og blir større, så skal vi ikke glemme å opptre som liten. Og med det mener vi at vi skal yte den services som brakte oss inn i markedet. Og aldri gå på akkord med det.

Related blog posts