Choose language

Viktig informasjon om bruk av fakturagebyr – det du trenger å vite

Som leverandør av inkassotjenester, forplikter vi oss til å holde deg informert om relevante oppdateringer knyttet til reguleringer rundt fakturagebyr - og hvordan det påvirker deg som kunde.

Fakturagebyr

Regulering av fakturagebyr i forbrukerforhold

Med mål om å styrke forbrukervernet, trådte nye regler i kraft 1. januar 2023. Den oppdaterte paragrafen (§ 2-4) i Finansavtaleloven setter nå klare grenser for hvor stort et fakturagebyr kan være. Regelen er derfor klar: I forbrukerforhold kan fakturagebyret ikke overstige de faktiske kostnadene ved utsendelse og sending av faktura. Dette inkluderer ikke kostnader som lønn, IT-systemer eller annet utstyr som brukes under faktureringen. 

Forbrukertilsynet overvåker at  reglene overholdes aktivt, og det har derfor vært gjennomført tilsyn hos flere store selskaper, for å sikre at praksisen er i tråd med loven og beskytter forbrukernes interesser i forbrukerkjøp.

Vår rolle som inkassoforetak

Som leverandør av inkassotjenester, er vi pålagt å sikre at fakturagebyret ikke er urettmessig høyt når vi sender ut inkassobrev. I tråd med Inkassoloven, samt god inkassoskikk,, vil vi derfor kreve dokumentasjon fra deg som kunde, for fakturagebyrer som overstiger NOK 10. 

Det betyr at dersom du tar et gebyr på NOK 10 eller mer, må du informere oss, og dokumentere bakgrunnen for gebyret, basert på faktiske kostnader.

Dine plikter som kunde

Det er viktig at du, som kunde av oss, følger reglene nøye. Tar du et fakturagebyr som er over NOK 10, må du kunne dokumentere kostnadene dine, for å rettferdiggjøre gebyret ditt. Har dere planlagt endringer knyttet til fakturagebyret - eller er det gjort vesentlige endringer nylig? Da må dette rapporteres til oss umiddelbart.

Sammen har vi et felles ansvar for å sikre en rettferdig og lovlig praksis når det kommer til fakturagebyr. Vi oppfordrer deg derfor til å påse at dagens fakturagebyr overholder lovens krav. Om dere skulle ha behov for hjelp til å beregne eller dokumentere egne kostnader, ta gjerne kontakt med oss. 

Vær oppmerksom på at dersom dere benytter dere av fakturagebyr som er i strid med loven, uten å kunne dokumentere at de faktiske kostnadene understøtter gebyret, kan dere bli fakturert for utenrettslige omkostninger i henhold til salærtabellen.

Oppdaterte Avtalevilkår

Vi har i tråd med endringene nylig gjennomført en revisjon av våre avtalevilkår for å sikre at de er relevante og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Endringene er designet for å gi bedre forståelse og klarhet rundt dine rettigheter og forpliktelser når du bruker våre produkter og tjenester.

Høye distribusjonskostnader?

Har dere i dag høye kostnader til distribusjon av fakturaer hos andre leverandører? Ta gjerne kontakt med oss for en gjennomgang av avtalen, slik at vi sammen kan se om vi kan redusere kostnadene ved å bruke Amili SEND til fakturadistribusjonen.  Les mer her.

 

 

 

5 enkle steg til bedre likviditet

Last ned gratis guide og få enkle tips til bedre likviditet i bedriften.

Gå til guide

 

 

 

Related blog posts