Choose language

Sikrer betaling i turbulente tider

– Nå er det viktigere enn noen gang å få betalt for sine tjenester. Med vår teknologi og tjenester i ryggen får Hybel sine utleiere betalingsoppfølgingen automatisert – trygt og enkelt for alle parter. Sammen skal vi optimalisere leieforholdet, forteller Heidi Skullerud, Service Delivery Manager i Visma Amili. 

Visma Amili og Hybel AS samarbeider tett om teknologi og betaling

Høsten 2022 startet samarbeidet mellom Visma Amili og Norges største forvaltningsplattform, Hybel AS, om automatisert betalingsoppfølging. Med fokus på nye teknologiske løsninger, rådgivning, og ikke minst god oppfølging, ser Visma-selskapene en lys fremtid i møte for utleiedriften, til tross for turbulente tider.

Trygt og enkelt for både utleier og leietaker og leietaker

Hybel er en fullskala utleie- og forvaltningsplattform som gjør det enklere for leietakere å finne seg leiebolig og enklere for utleier å forvalte utleieboligene sine. 

– Vi tror at den beste oppskriften på skape en god oppfølgning av både utleier og leietaker er en kombinasjon av kompetanse og teknologi. Visma har mer enn 20 års erfaring i innkreving av eiendomskrav, og god support og moderne tekniske løsninger er med på å skape gode kundeopplevelser. Det forteller Heidi Skullerud, Service Delivery Manager i Amili.

Tjenesten er i kontinuerlig utvikling og holder høyt fokus på digitale tjenester og moderne, brukervennlige grensesnitt. Selskapet som ble kjøpt opp av Visma i februar 2022 ønsker å skape synergier med Vismas tjenester, inkludert løsninger levert fra Visma Amili. 

– Hybel er bygget på smarte og effektive løsninger. Med vår nye samarbeid med Amili ser vi frem til å gjøre betalingsoppfølgingen enda tryggere og mer effektiv for utleierne våre, forteller Christian Rasmussen, daglig leder i Hybel AS.

Visma Amili AS er en ledende aktør i Norge innen betalingsoppfølging. Selskapet tilbyr tjenester som inkluderer alt fra fakturaproduksjon og distribusjon til betalingsløsninger, betalingsoppfølging, rettslig inkasso, overvåkning og rådgivning. Kort sagt – alle tjenester fra faktura til betaling. Heidi Skullerud i Amili hevder de to selskapene utfyller hverandre på en rekke områder.

Her kan du lese mer om AutoCollect

Sømløs og forutsigbar betalingsoppfølging

– Betalingsoppfølging i et leieforhold skal være enkelt, trygt og effektivt for alle parter. Ved hjelp av vår teknologi og kompetanse sørger vi for bedre oversikt og oppfølging av forfalte fakturaer, samtidig som vi ivaretar Hybels leieforhold og kunderelasjoner. Parallelt skal vi kontinuerlig sørge for å levere på Hybels krav til brukervennlighet og kvalitet, forteller Heidi Skullerud. 

Nøkkeltall om hybel.no

Hybel har 970 eiendomsselskaper og over 3200 privatkunder som forvalter utleieporteføljene sine på plattformen. Langt over 20.000 leieforhold er i dag forvaltet via Hybel Premium.

– Alle innbetalinger som blir gjort direkte til Hybel vil automatisk bli fanget opp av Vismas systemer. Det samme gjelder krediteringer som utleier foretar seg. Dette sikrer at vi alltid har oppdaterte opplysninger og opptrer innenfor god inkassoskikk, forteller Heidi Skulleurd. Både Skullerud  og Rasmussen er enige om at samarbeidet vil gjøre hverdagen enklere for utleier og leietaker. 

– Når faktura er sendt over og prosessen er startet vil utleier alltid kunne ha oversikt og følge status på oppfølgingen inne i Hybel.no. Dette blir en viktig del av vårt arbeid med effektivisering og automatisering av utleiedriften, fortsetter Rasmussen.

I tillegg får utleier også tilgang til sin egen portal hos Visma med oversikt over status på alle sine saker.

Tett oppfølging i usikre tider

Samarbeidet vil gjøre det enda enklere for leietakerne å få oversikt over fakturaer og eventuelle purre- og inkassosaker. Samtidig skal de som har utfordringer med å betale regningene få profesjonell og god oppfølging fra Amili sine rådgivere.

– Å finne gode løsninger for betaling kommer til å bli mer og mer viktig fremover. Dersom en leietaker har utfordringer med å betale faktura skal dette løses med hjelp av Amili sine rådgivere så godt det lar seg gjøre, forteller Rasmussen.

Amili har over 50 rådgivere som hver dag håndterer spørsmål rundt faktura, inkasso og nedbetaling. Rådgiverne skal sette seg inn i den enkeltes situasjon og finne en god løsning – så tidlig som mulig for å unngå at saker går til inkasso.

– På den måten sikrer vi høy løsningsgrad som ivaretar alle parter på best mulig måte – både for utleierne og leietakerne, forteller Rasmussen.

Fremtidsrettet og optimale leieforhold i skyen

Visma Amili og Hybel.no er begge teknologi-drevne selskaper som fokuserer på skybaserte og brukervennlige løsninger. Selskapene jobber kontinuerlig med å utvikle sine produkter og tjenester. Også her skal selskapene lære av, og samarbeide med hverandre.

– Selvfølgelig skal vi skalere samarbeidet videre. Nå viktigere enn noen gang. Vi kommer til å utvikle nye tjenester for å møte nye krav og behov. Det tette og integrerte samarbeidet mellom Hybel og Visma Amili setter standarden for fremtidens løsninger for utleiebransjen, avslutter Christian Rasmussen.

 

Related blog posts