Choose language

Forskjellen på arbeidskapital og likviditet

_DSC1759Arbeidskapital og likviditet er to forskjellige økonomiske begreper som er viktige for enhver virksomhet. Selv om de kan være relatert til hverandre på visse måter, er det viktige forskjeller mellom dem.

Hva er arbeidskapital

Arbeidskapital er forskjellen mellom en virksomhets kortsiktige eiendeler (som kontanter, kundefordringer, varelager) og dens kortsiktige gjeld (som leverandørgjeld, skattegjeld, avdrag på lån). Arbeidskapital brukes til å måle virksomhetens evne til å finansiere sine kortsiktige forpliktelser og utføre daglige operasjoner. En positiv arbeidskapital indikerer at virksomheten har tilstrekkelig midler til å dekke sine kortsiktige forpliktelser og er i stand til å møte daglige driftskostnader.

Hva er likviditet

Likviditet er derimot en måling av en virksomhets evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved å ha tilstrekkelig kontanter og kontantekvivalenter tilgjengelig. Dette betyr at likviditet måler virksomhetens evne til å betale for sine kortsiktige forpliktelser som forfaller innen kort tid, for eksempel å betale regninger eller lån tilbakebetaling. En virksomhet med god likviditet kan enkelt oppfylle slike krav når de oppstår.

Forskjellen mellom arbeidskapital og likviditet

Forskjellen mellom arbeidskapital og likviditet er at arbeidskapitalen inkluderer varelager og kundefordringer, mens likviditeten fokuserer på tilgjengelige midler til å betale for kortsiktige forpliktelser. Arbeidskapital kan brukes til å forutsi en virksomhets langsiktige suksess, mens likviditet er mer fokusert på øyeblikkelig evne til å møte kortsiktige forpliktelser. Bedrifter kan ha en positiv arbeidskapital, men likevel ha lav likviditet hvis de har problemer med å konvertere sine eiendeler til kontanter raskt nok.

I sum er arbeidskapital og likviditet to forskjellige begreper som er viktige for en virksomhets økonomiske helse. Mens arbeidskapitalen måler virksomhetens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og drive daglige operasjoner, måler likviditet virksomhetens evne til å betale for kortsiktige forpliktelser ved å ha tilstrekkelige kontanter og kontantekvivalenter tilgjengelige.

Få bedre kontroll på likviditet og arbeidskapital

Amili hjelper bedriften din med å få raskere betalt ved å automatisere og integrere hele prosessen fra faktura til betaling.

Les mer

Related blog posts