Choose language

Våre 5 beste tips til bedre likviditet

Ønsker du å redusere risiko knyttet til likviditet? En god likviditet kan være avgjørende for om bedriften din lykkes eller ei. Her er våre 5 beste tips for bedre likviditet. 

5-tips-til-bedre-likviditet-i-2023

Likviditet beskriver virksomhetens evne til å innfri egne betalingsforpliktelser og å ha tilstrekkelig kjøpekraft til å drive  virksomhet. Her er våre 5 beste tips for bedre likviditet. 

1. Sørg for å ha gode grunndata

Grunndata er basisinformasjon du har på kunden din. Eksempelvis kan dette være informasjon som organisasjonsnummer, adresse, e-post og / eller betalingsvilkår. 

Riktig grunndata er viktig for at fakturaen din både skal komme korrekt og raskt frem – til riktig person / bedrift. Sender du eksempelvis EHF til en bedriftskunde (B2B), må du ha riktig organisasjonsnummer på kunden din, og fakturerer du elektronisk (eFaktura) til privatpersoner (B2C), må du ha mobilnummer og e-post.

2. Send fakturaen elektronisk

Visste du at hvordan du sender fakturaene påvirker likviditeten din? Det finnes mange måter å sende en faktura på, men vil du påvirke muligheten til å få raskere betalt, må du sende den elektronisk.

Å sende faktura elektronisk har mange fordeler. Du sparer både tid og penger, og det er mer miljøvennlig. Men, at det i tillegg både er sikrere og raskere, er kanskje aller viktigst for likviditeten din. 
Har du bedriftskunder kan du sende faktura (EHF) direkte til kundens økonomisystem. Og, har du privatkunder kan eFaktura sendes til kundens nettbank eller som Vipps-krav.

Å fakturere elektronisk er en enkel, rask og sikker måte å sende en faktura på. I følge tall fra undersøkelser gjort av Regjeringen, er andelen av elektoniske fakturaer som betales til forfall på hele 90 %, mot 66 % av papirfakturaer og 72 % av PDF-fakturaer. Så ønsker du å øke andelen av betaling til forfall, samt sørge for at pengene dine kommer raskere inn, bør du sende fakturaene dine elektronisk.

3. Send fakturaen med en gang

Hender det at du utsetter faktureringen? I en hektisk hverdag kan det være fristende å vente, men vit at det kan påvirke likviditeten din negativt. Send derfor faktura med en gang.

Jo raskere du sender faktura, desto raskere får du betalt. Har du eksempelvis lagt ut for varer, er det viktig at du har penger selv til å kunne betale leverandørene dine i tide.

Venter du for lenge med å sende faktura, kan kunden fort glemme at han skylder deg penger – og du kan risikere forsinkelser med betalingen. Det kan også oppstå unødvendige misforståelser rundt hva kunden skylder deg – eller hva som er levert. 

Jo raskere du sender en faktura, desto raskere får du betalt.

Å fakturere rask, viser at du er en profesjonell aktør som har kontroll. Det igjen bidrar til et godt kundeforhold – som øker sjansen for at kunden vil handle av deg igjen ved en senere anledning.

Les også: Betyr 6000 kroner noe for deg?

4. Dette gjør du når kunden er uenig i fakturaen – innsigelse

Har du kunder som er uenige i fakturaen du har sendt? De fleste bedrifter vil på et eller annet tidspunkt oppleve å få en innsigelse, også kjent som klage. 

Når du får en innsigelse er det viktig at du tar tak i den raskt. Sett deg inn i hva klagen gjelder. Har kunden en reell grunn til å klage? Hvis du mener klagen er ubegrunnet, bør du forsøke å begrunne dette. Svar alltid skriftlig – og svar så raskt som mulig. Vær åpen og samarbeidsvillig, så blir det enklere å løse saken på en god måte – samtidig som du opprettholde kundeforholdet. Se på muligheter: Kan eksempelvis deler av fakturaen betales?

Se webinar: Tvistehåndtering- hvordan unngå og hvordan løse

5. Ha gode rutiner for betalingsoppfølging – purring og inkasso

Lar betalingen vente på seg? Husk at forfalte fakturaer er ferskvare. Ikke vent med betalingsoppfølgingen. Sørg for at kunden prioriterer din faktura.

Kom i dialog med kunden din, send et inkassovarsel når pengene uteblir. Venter du for lenge, kan du risikere at pengene dine går tapt – som igjen vil påvirke likviditeten din negativt.

Vår erfaring er at mange glemmer å betale fakturaen, og at så mye som rundt 85 % av forfalte fakturaer blir betalt allerede etter første purring. Nøl derfor ikke med å sende kunden din en påminnelse!

Les også: Når kan jeg sende inkassovarsel

 

 Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med bedre likviditet?

 

 

Related blog posts