Choose language

6 tips som sikrer raskere betaling

I en undersøkelse fra august 2022 kommer det fram at stadig flere småbedrifter frykter konkurs. Her er våre 6 beste tips som bidra til raskere betaling og bedre likviditet. 

07_PRODUCT_DEVELOPMENT_16x9_CLEAN464_pick

Makroøkonomiske faktorer utfordrer næringslivet som følge av høy inflasjon, stigende renter og økende mislighold. Stadig flere bedrifter frykter å gå konkurs. Nå kan det være lurt å gjøre grep for å sikre at du får betalt.

Slik får du raskere betalt

Mange bedrifter sliter med å betale sine egne regninger – og å få betalt av sine egne kunder. Her er 6 enkle rutiner som kan utgjøre en stor forskjell for bedriftens økonomi.

1. Gjennomfør kredittsjekk

Hvilke rutiner har dere for kredittsjekk av kunder? Å gjennomføre en kredittvurdering av nye og eksisterende kunder gir deg en god indikasjon på om du selger til riktig kunde. 

Utfør en kredittsjekk ved salg over en viss størrelse, ved nye kunder eller ved årlig gjennomgang av deres største kunder. Målet er at dere skal redusere, og ikke minst hindre tap.

Et godt tips er å finne et verktøy som kan implementeres /integreres med deres kunde- og/eller regnskapssystem.

2. Fakturer i det varen/tjenesten er levert

Vårt råd er at du skal fakturere så ofte du kan, gjerne i det varen / tjenesten er levert. Fakturerer du en gang per måned med 30 dagers kreditt kan du i noen tilfeller oppleve at det nesten går 60 dager fra varen / tjenesten er levert til fakturaen er betalt. 

Tilpass betalingstid etter kundens behov. Jo lengre enkundefordring står åpen , jo større er risikoen for at den forfaller.

Send elektronisk faktura

Sender dine kunderfaktura elektronisk er sjansen vesentlig større for at faktura kommer korrekt frem og blir betalt i tide.

Elektronisk faktura sikrer at fakturaer kommer frem til korrekt selskap eller person, og så og si alle regnskapssystemer kan i dag både sende og motta elektroniske faktura.

3. Sett purring i system

Visste du at 85 % av forfalte fakturaer blir betalt allerede etter første purring?

Noen opplever purring som flaut, andre kjenner kanskje til at selskapet sliter og ønsker ikke være til bry, andre stoler ikke på reskontroen og må vente til banken er avstemt.

En ting er sikkert – de fleste som ikke betaler til forfall, har rett og slett glemt fakturaen. En purring er en vennlig påminnelse og viser at du har kontroll. Du har levert en vare / tjeneste og selvfølgelig skal du ha betalt for den.

Med AutoCollect, vår tjeneste for automatisert betalingsoppfølging, er det superenkelt å sende en faktura til purring. Tjenesten er enkel å aktivere og er tilgjengelig i alle Visma økonomisystemer. 

4. Samarbeid med regnskapsfører

Regnskapsfører har en viktig rådgivende rolle i økonomisk utfordrende tider. Har du en regnskapsfører så snakk med henne/han om hvem som skal gjøre jobben rundt purring og inkasso. Synes du det er utfordrende å purre dine kunder så la regnskapsfører gjøre jobben for deg.

To menn tar hverandre i hånda

5. Vær forberedt på å håndtere innsigelser

Det vil på et eller annet tidspunkt komme en innsigelse på faktura. Det kan være i form av at varen ikke stemte overens med forventningen, feil ved varen, eller forsinkelser.

Hvilke rutiner har kundene dine for å svare på innsigelser? Hvem har myndighet til å gå i dialog for å finne en løsning? Det kan være at kunden blir enig om å sende ny vare, reparere en evt skade, redusere fakturaen eller annet. 

Det vi vet er at jo raskere en innsigelse blir besvart jo større sannsynlighet er det for å finne en løsning og faktura blir betalt som avtalt. På den måten blir både kunden din og kundens kunde fornøyd. 

Les også: Tvistehåndtering - slik besvarer du en innsigelse

6. Send til inkasso

Har du gjort noe med alle punktene ovenfor og kunden ennå ikke har betalt? Da må du sende faktura til inkasso. Et inkassoselskap opptrer på dine vegne og sikrer at sluttkundene får en profesjonell dialog og ønske om å finne en løsning. 

AutoCollect er en automatisert tjeneste for purring og inkasso som er integrert i alle Visma økonomisystemer. Helt unikt for AutoCollect er at du har kun én reskontro å forholde deg til. Ettersom tallene hentes i sanntid direkte fra økonomisystemet ditt, er kundereskontroen til enhver tid oppdatert.

Les også: 10 gode grunne

Få betalt raskere i krevende tider

Tiden fremover kan by på mange forskjellige utfordringer og vårt beste råd er å tilpasse deg situasjonen så godt det lar seg gjøre. Med disse punktene er du allerede på god vei – lykke til!

Related blog posts