Choose language

Hva er kredittid?

Kredittid er antall dager en kunde har til å betale for en vare eller tjeneste etter mottak, uten ekstra kostnader. Denne perioden tillater betalingsutsettelse fra leveringsdatoen, og varierer basert på avtalen mellom kjøper og selger. Kredittidens lengde kan påvirke både kjøperens likviditet og selgerens kontantstrøm.

 

Hva er kredittid

Driver du en bedrift kan det være lurt å vurdere hvor lang kredittid du ønsker å gi kundene dine. Har du råd til å være "bank" for kundene dine? Har du kanskje utgifter til dine egne leverandører som du må betale? Da er det viktig å sørge for at kredittiden er så kort, at likviditeten din er god. Her er noen fordeler ved å redusere kredittiden:

Fordeler ved å korte ned kredittiden

1. Forbedret likviditet

Kortere kredittid fører til raskere betalinger fra kundene, noe som øker bedriftens likviditet. Dette betyr at bedriften har mer penger å rutte med for daglig drift, investeringer, og ikke minst; til å håndtere uforutsette utgifter.

2. Redusert kredittrisiko

Jo lengre tid en kunde har til å betale, desto større er risikoen for at betalingen uteblir. Redusere du kredittiden, bidrar du også til å redusere risikoen for tap på fordringer.

Les også: Tap på fordringer - hvordan unngå det?

3. Mindre behov for ekstern finansiering

Med bedre likviditet og kontantstrøm, reduserer du behovet for ekstern finansiering i form av lån og/eller kreditt, som ofte medfører ekstra kostnader for bedriften.

4. Styrket forhold til egne leverandører

Med en kortere kredittid, får du betalinger raskere, som igjen betyr at du kan betale dine egne leverandører raskere. Det kan bidra til at du styrker forholdet ditt til egne leverandører - og at du selv kanskje kan oppnå bedre betingelser; som rabatter eller mer fleksible leveringsavtaler. 

Hvor lang bør kredittiden være?

Det er enkelt å si "så kort som mulig", men her er det flere faktorer som spiller inn.  Derfor bør du stille deg disse spørsmålene, når du vurderer hvor lang kredittiden bør være:

  • Hva er vanlig i min bransje? Noen bransjer opererer med lengre kredittid på grunn av lengre produksjons- eller leveringssykluser. Andre har kortere sykluser og dermed kortere kredittider.

  • Hvor raskt trenger bedriften min tilgang på kontanter? Er likviditeten i bedriften god eller dårlig?

  • I hvor stor grad tåler bedriften forsinkede betalinger? Har bedriften eksempelvis lav toleranse for risiko, bør du vurdere kortere kredittid.

    Les også: Få hjelp med utestående fordringer

  • Hvordan er betalingsevne og historikk? En kredittsjekk kan fortelle om kunden din er en god eller dårlig betaler, og være avgjørende for om du bør gi kort kredittid eller kan strekke deg lengre. 

  • Hva tilbyr konkurrentene mine? Å tilby tilsvarende eller bedre betingelser kan være avgjørende for å vinne eller beholde en kunde.

  • Er jeg flink til å følge opp forfalte fakturaer? Eller har jeg tatt i bruk automatiserte tjenester som gjør jobben for meg? Lengre kredittider kan ofte kreve mer ressurser til oppfølging av utestående fakturaer

Generelt kan kredittider variere fra netto 10 dager til netto 60 dager - eller mer. Det er viktig å finne en god balanse som bidrar til god likviditet i bedriften, samtidig som bedriften er konkurransedyktig. Gjør du noen veloverveide tanker om det i forkant, kan du bidra til å skape gode kunderelasjoner ved å tilby fleksibilitet og forståelse for kundenes behov.Vår guide til bedre likviditet

I denne guiden har vi samlet de fem mest effektive stegene til bedre likviditet. Last ned gratis!

5 enkle steg til bedre likviditet

 

 

 

 

Related blog posts