Choose language

Inkasso: Begrepene du må ha kontroll på

Inkassofaget har en rekke begreper det er viktig å ha kontroll på underveis i prosessen. Her har vi samlet opp noen av de viktigste begrepene rundt inkasso. 

DSC0103-copy

De 10 viktigste begrepene rundt inkasso

Nedenfor har vi samlet de 10 viktigste begrepene rundt inkasso. Disse kan være nyttig å ha kontroll på før eller ved en rettslig inkassosak. 

Inkassovarsel

Må være sendt før en faktura sendes til inkasso. Et inkassovarsel skal ha minimum 14 dagers forfallsfrist.

Purregebyr


Det er lov å legge på et purregebyr når det sendes et inkassovarsel minimum 14 dager etter forfallsdato. Du kan sende et inkassovarsel før det er gått 14 dager, men da kan du ikke påføre purregebyr.

Les også: 10 gode grunner til å automatisere purring og inkasso

Betalingsoppfordring

Hvis et krav sendes til inkasso er betalingsoppfordring det første brevet som sendes ut. Betalingsoppfordringen er en bekreftelse på at saken er sendt til inkasso.

Foreldelse

En faktura kan “gå ut på dato”, dette kalles foreldelse.  Foreldelsen kan utsettes eller stanses ved at sluttkunde erkjenner kravet, innbetaler deler eller blir dømt i en rettsinstans til å betale. Normal foreldelse er tre år. Ved dom forlenges fristen med 10 nye år. 

Forsinkelsesrenter

Hvis en faktura blir betalt for sent kan du ilegge forsinkelsesrenter. Dette omtales også som morarente. Forsinkelsesrente er en prosentsats av hovedstol og beregnes fra dagen etter forfallsdato. Rentesatsen settes av myndighetene to ganger per år, januar og juni.

Hovedstol 

Er beløpet på fakturaen for den/de varer og tjenester du har levert  

Kreditor 

Den som har penger til gode, den som har utstedt faktura

Debitor 

Den som skylder penger, den som har mottatt en faktura 

Salær 

Det er et gebyr som kommer i tillegg til purregebyr og forsinkelsesrenter når fakturaen ikke blir betalt etter et inkassovarsel. Salæret er bestemt av myndighetene og er en trappetrinnsmodell. Satsene kan du lese mer om her. Salæret fremkommer på betalingsoppfordringen.

Insolvent

Hvis din kunde ikke har mulighet til å betale til sine kreditorer eller eier nok verdier til å innfri krav  er vedkommende insolvent. 

Bli trygg på inkassobegrepene

Du trenger ikke være ekspert på inkassofaget, men kjennskap til disse begrepene vil hjelpe deg på veien. På den måten vil du føle deg tryggere når situasjonen oppstår.

 

 

Related blog posts