Choose language

Vattenfall: Sparer 100 timer i måneden på enklere fakturering

Vattenfall valgte Amilis løsning for gjennomfakturering. Selskapet leverer både elektrisitet, vannbåren varme og gass, med en bærekraftig tilnærming. Selskapet har over seks millioner kunder i Norden og Nord-Europa.

Amili har tett og godt samarbeid med Vattenfall.

Vattenfall er en av Europas største strømprodusenter, med hovedkontor i Sverige. 

Hadde vi visst hvor enkelt det var å få på plass en ny faktureringsløsning hadde vi gjort dette for lenge siden.

- Pia Isaksson, Product manager i Vattenfall

Forbedret distribusjon av fakturaer til bedriftskundene

Vattenfall, som leverer smarte energiløsninger til større industrier, ønsket å gjøre det enklere for bedriftskundene sine å håndtere strømfakturaer. På daværende tidspunkt mottok bedriftskundene til Vattenfall to forskjellige fakturaer - en for strømforbruk fra Vattenfall, og en for nettleie fra nettselskapet.

Med Amili SEND samles strøm- og nettleiekostnaden i én felles faktura. I kraftbransjen er denne metoden bedre kjent som gjennomfakturering. 

Gjennomfakturering betyr at kunden mottar én strømfaktura med både strømforbruk og nettleie, i stedet for to ulike fakturaer.

- Rune Lindseth, Product owner i Visma Amili.

Forenklet og forbedret faktureringsprosess

Både Vattenfall og deres kunder brukte mye tid på manuell håndtering av fakturaene.  I tillegg fikk kundene dårlig oversikt over strømutgifter. 

- Vi hadde en stor gruppe bedriftskunder som uttrykket ønsket om gjennomfakturering, og vi trengte å finne en løsning som gjorde dette mulig uten mye manuelt arbeid, forteller Pia Isaksson i Vattenfall. 

Vattenfall valgte Amili som fakturadistribusjonsleverandør.

Løsningen Vattenfall bruker er bygd på Amili SEND-løsningen med en spesiallaget komponent for å håndtere Vattenfalls oppfølging av gjennomfakturering. 

Amili Send sparer Vattenfall for om lag 100 timer med faktureringsarbeid per måned. Samtidig automatiseres fakturaflyten mellom Vattenfall og nettselskapene. 

Hvorfor Amili som fakturadistribusjons-leverandør?

Etter en grundig vurdering valgte Vattenfall Amilis løsning for gjennomfakturering basert på følgende kriterier: 

Kompetanse

Vattenfall trengte en partner som kunne løse en unik utfordring. Amili var profesjonelle og satt med kjernekompetanse som kunne løse nettopp vår utfordring. Teamet til Amili utviklet en tilpasset løsning for Vattenfall som ga bedre oversikt over fakturaene og sparte både oss og våre kunder for dobbeltarbeid. 

Rask implementering

Arbeidet med å bygge løsningen for gjennomfakturering startet i oktober 2020. Vattenfall kunne ta den i bruk allerede fra årsskiftet, og hele prosjektet var ferdig implementert og i full drift fra mars 2021. 

Vi lyttet til kundene våre og kom raskt på plass med en enklere og forbedret løsning for gjennomfakturering.

- Pia Isaksson

Skalerbar løsning

Vattenfall ønsket å finne en løsning som kunne implementeres og testes i ett marked til å begynne med, men på sikt fungere i flere land. 

Raskere betaling med Amili

Vattenfall har fått en unik løsning for gjennomfakturering som sikrer at både selskapet og kundene får en smidig og forbedret fakturaprosess. 

Kundene mottar en samlefaktura fra Vattenfall, og Nettselskapene trenger også bare å forholde seg til å levere fakturaene til Vattenfall. Til gjengjeld får Vattenfall raskere betalt.  

Løsningen inkluderer også en portal som viser all informasjon og status på hver enkelt faktura. Vattenfall får full oversikt over inngående fakturaer, når de forfaller og hvilke som har blitt lagt til betaling.

Related blog posts