Choose language

Derfor har vi byttet navn til Amili

Verden og bransjen vi er i endrer seg i rekordfart. For å møte de endringene som nå skjer, har selskapet gått gjennom en rebranding-prossess. Vi er nå stolte av å presentere oss selv som Visma Amili AS. 

150

Vi hadde behov for et navn og en profil som reflekterer den satsningen som nå pågår i selskapet, med utvikling av effektive og moderne skyløsninger som skal hjelpe bedrifter med bedre innsikt, kontroll og styring av likviditet. Vi gjør for tiden store investeringer i både teknologi og produktutvikling for å levere moderne tjenester som skal gi en god brukeropplevelse for både bedrifter og deres kunder. 

Hvorfor navnet Amili?

Vi liker Amili fordi det er enkelt og positivt ladet. Det fungerer godt i både Norge, Sverige og Finland hvor vi er representert. Amili er inspirert av det franske ordet “Ami”, som betyr venn, kombinert med “li” som er første bokstavene i likviditet.Amili_gif_blog

Navnet reflekterer også vårt fokus på å bidra til et sunt og bærekraftig kredittmarked, med mål om å gjøre enhver utgående faktura til en inngående betaling så raskt og effektivt som mulig.

Fra Visma Financial Solutions til Visma Amili

I over 20 år har Visma Financial Solutions hjulpet bedrifter og organisasjoner i Norden med å få rask og effektiv betaling for sine varer og tjenester. 1. november 2023 ble navnebyttet markert. 

Visma Amili er til for å hjelpe bedrifter og organisasjoner med å få betalt for de varene og tjenestene de leverer så raskt og effektivt som mulig. Amili skal bidra til et sunt og bærekraftig kredittmarked, med mål om å gjøre enhver utgående faktura til en innkommende betaling.

brand-element-2 (1)

Full satsning på Invoice to Cash - prosessen

Vi investerer tungt i kredittstyring, fakturadistribusjon, betalingsløsninger, portaler og moderne selvbetjeningsløsninger. Alt for at dine fakturaer betales så raskt og effektivt som mulig, samtidig som dine kunderelasjoner ivaretas på en god måte.

Makroøkonomiske faktorer utfordrer næringslivet som følge av høy inflasjon, stigende renter og økende mislighold. Stadig flere bedrifter frykter å gå konkurs. De fleste har derfor behov for å styrke både likviditet og konkurransekraft gjennom å fornye sin teknologiplattform, automatisere prosesser og få tilgang på ressurser og kompetanse. Det er nettopp her Amili kommer til å spille en viktig rolle i årene som kommer.

En vellykket implementering

Lene Myklebust, Administrerende Direktør i Visma Amili AS, har over lang tid jobbet for å legge til rette for implementeringen av Amili. 

Rebrandingen reflekterer også vårt fokus på å bidra til et sunt og bærekraftig kredittmarked, med mål om å gjøre enhver utgående faktura til en inngående betaling så raskt og effektivt som mulig. Vi skal lede an utviklingen og gjøre en forskjell i denne bransjen

- Lene Myklebust

 

Related blog posts