Choose language

Har samlet inn 40 milliarder gjennom automatisering

- Betalingsformidling, purring og inkasso er selve hjertet i et økonomisystem. Derfor er AutoCollect, Vismas tjeneste for automatisert purring og inkasso, like aktuell i dag som for 20 år siden da tjenesten ble lansert. Det forteller Einar Fjørtoft, grunnleggeren av AutoCollect.

AutoCollect fyller 20 år med Marianne Thielemann, Einar Fjørtoft og Heidi Skullerud i Visma


AutoCollect fyller 20 år i 2023!

Tjenesten ble først lansert i Visma Business, og er i dag tilgjengelig i alle Visma sine økonomisystemer. Med eget API kan tjenesten i tillegg enkelt integreres mot andre økonomisystemer. Gjennom årenes løp, har AutoCollect vært en sentral tjeneste som har hjulpet tusenvis av bedrifter med å få betalt for det de har levert.  

Einar Fjørtoft er produktspesialist i Visma Software AS og "AutoCollect's far". Han har fulgt sin "baby" tett hele tiden og vært "tett på" for løpende utvikling og forbedring av tjenesten.

Han trekker frem noen helt sentrale faktorer for AutoCollect sin suksess:

  • Moderne teknologi og smarte løsninger
  • Tett integrert med ERP
  • Enkle og effektive daglige rutiner for sluttbruker
  • Automasjon (NB!)
  • Tidlig igangsetting av prosess og løpende oppfølging av hver eneste faktura
  • Lydhør og ydmyk for innspill og ideer

Lytt til podcastepisode med Einar Fjørtoft om AutoCollect 20 år.

Motivert for å jobbe mer fremtidsrettet

Helt tilbake på 80 og 90-tallet, da Fjørtoft jobbet med utvikling av økonomisystem først i Cresco og så i daværende Økonomipartner.  Hovedfokuset var automatisering og efferktivisering allerede da. Fjørtoft var en del av et svært innovativt miljø hvor det hele tiden dukket opp nye ideer til hvordan de kunne jobbe smartere og integrere eksterne løsninger som f.eks. banksystemer direkte med ERP for å kunne effektivisere prosessene med inn- og utbetaling. 

- Vi innså fort at det var mye å hente ved å kombinere effektive betalingsløsninger med oppfølging av fordringer, forteller Fjørtoft. 

På starten av 90-tallet hadde Fjørtoft vært ideskaperen med å utvikle en helt banebrytende betalingsløsning som automatiserte hele prosessen for ut- og innbetalinger. Løsningen fikk navnet “AutoPay”.  Det tok ikke lang tid før Fjørtoft og teamet hans så verdien i å gjøre det samme for purre-og inkassodelen. I 1998 så derfor en automatisert innfordringsløsning dagens lys. 

- I 2001 ble Økonomipartner kjøpt av Visma og Fjørtoft fikk da ansvaret for utviklingen av Visma Business for regnskapsbyrå.  I lys av det, så vi raskt nødvendigheten av å ta med oss våre ideer inn i Visma Business.  Det medførte et større utviklingsprosjekt som gjorde at vi allerede i slutten av  2003 lanserte de to unike tjenestene AutoPay og AutoCollect for Visma Business, forteller Fjørtoft.

40 milliarder er samlet inn med AutoCollect!

Gjennom årene har AutoCollect samlet inn over 40 milliarder kroner i hovedstol, hvor Visma Business står for om lag 85% av totalen. 

- Vi må ikke glemme at kundenes likviditet er helt avhengig av en vellykket innfordring. Det faktum at AutoCollect har drevet inn 40 milliarder på 20 år understreker nettopp hva Visma er best på, å utvikle programvare som automatiserer og forenkler administrative oppgaver på tvers av organisasjoner, forteller Fjørtoft.  

Kontinuerlig utvikling sammen med kundene

Det er ikke en selvfølge at AutoCollect lever i beste velgående etter 20 år. 

- AutoCollect er et resultat av kontinuerlig utvikling i takt med teknologien. Det har aldri stått stille. Vi har fulgt med på kundene og markedets behov for å sørge for at tjenesten til enhver tid ligger i forkant. Mulighetene og funksjonene i AutoCollect er selvsagt på et helt annet nivå nå enn for 20 år siden, og slik må det være og slik vil det fortsette fremover.  Allikevel er  selve faget og det man ønsker å oppnå akkurat det samme, nemlig bedre likviditet og reduserte tap, forteller Fjørtoft. 

AC 20 år kake jpg

- AutoCollect og AutoPay er nå helt sentrale deler av våre økonomisystemer. I tillegg forventer jeg at elektronisk utsendelse av purre- og inkassokrav snart blir en del av Peppol-løsningen.  Dermed kan disse dokumentene følge samme flyt som faktura og ordrer gjør i dag via AutoInvoice.  Det vil åpne for helt nye muligheter for debitor til effektivisere sin oppfølging,kontroll og betaling av purre- og inkassokrav, sier Fjørtoft. 

- Selv om vi har kommet langt, har vi fortsatt mange muligheter foran oss. AutoCollect har blitt en nær og kjær tjeneste for flere tusen kunder, men det er fortsatt mange bedrifter der ute, små og store, som har mye å hente på å komme i gang med AutoCollect, fortsetter Fjørtoft.

Han hevder bestemt at alle virksomheter med kredittsalg bør bruke AutoCollect!

Betalingsoppfølging - en kritisk, men ikke lovpålagt oppgave

Purring og inkasso er ikke en lovpålagt oppgave for regnskapsførere, og blir dessverre ofte nedprioritert. God likviditet er derimot kritisk viktig i alle bedrifter.  Med AutoCollect fullt integrert i de fleste av Visma sine økonomisystem, kan regnskapsførere enkelt hjelpe kundene sine med å få raskere betalt. Det er nemlig Visma Amili sine ansatte som gjør den viktige praktiske jobben mot skyldner.  Når lover og regler rundt innfordring er ivaretatt av Visma Amili og automatikken ellers gjør jobben, så er det enkelt for regnskapsføreren å yte det lille ekstra som skal til for at denne viktige prosessen ruller og går. 

- Ideen med AutoCollect er at tjenesten skal gjøre mesteparten av jobben. Det smarteste du kan gjøre er derfor å ta i bruk den teknologien som allerede finnes i ditt økonomisystem.
Det er derfor veldig smart å automatisere hele eller deler av din innfordringsprosess, og det kan du gjøre nå. sier Fjørtoft.

Statistikk fra Visma Amili viser at hele 85% av de som ikke betaler ved forfall kun har glemt fakturaen. Så bare ved å sende et inkassovarsel i rett tid vil de fleste betale - og det kan AutoCollect hjelpe deg med - helt automatisk. 

AutoCollect gir raskere betaling og redusert kredittid

Effekten ved å bruke AutoCollect er redusert kredittid og bedre likviditet.

- Vi ser at kunder som velger å automatisere sin betalingsoppfølging har en høyere løsningsgrad sammenliknet med de som følger opp sine fordringer manuelt. Sistnevnte har i snitt 20 dager eldre saker. Det bør derfor ikke herske noen tvil om at det er smart og lønnsomt å ha en god samarbeidspartner knyttet til betalingsoppfølging og likviditetsstyring. Det er bare et faktum, hevder Fjørtoft. 

AutoCollect API - en ny æra 

AutoCollect ble først lansert i Visma Business i 2003. I dag finnes AutoCollect i samtlige Visma økonomisystemer. 

- Videreutvikling blir like viktig fremover som det har vært til nå og vi vil derfor fortsette å bygge funksjonalitet rundt våre API’er og i våre økonomisystemer knyttet til innfordring, forteller Fjørtoft. 

I 2021 hadde AutoCollect sin første kunde på ny løsning i Visma Business med bruk av AutoCollect API.  Nå er snart alle kunder over på ny løsning.  Det gir en nærmest sømløs flyt Visma Amili sine purre- og inkasso-systemer og Visma sine i ERP systemer.

AutoCollect gjennom 20 år

Som en del av Visma, en av Europas ledende leverandører av virksomhetskritisk programvare, ønsker Visma Amili å utvikle teknologi som fremmer et sunt og bærekraftig kredittmarked.

- I 20 år har AutoCollect hjulpet bedrifter og organisasjoner i Norden med å få raskere betalt for sine varer og tjenester. Jeg er stolt av hva vi har fått til og ønsker AutoCollect og Visma Amili gratulerer med dagen og en suksessrik fremtid, avslutter Einar Fjørtoft.

Vært med siden start

Det er Einar Fjørtoft (Visma Software), Hege Broch (Visma Amili) og Finn Åge Helmersen (Visma Amili) som har vært med siden starten av AutoCollect i 2003. 

- Det er ikke en selvfølge at ansatte velger å bli i et selskap over så mange år. Her ser vi verdien av å ha sentrale medarbeidere med hele veien. Kontinuitet og fokus på utvikling er nok en viktig årsak til at AutoCollect lever i beste velgående i dag, slik som for 20 år siden, avslutter Marianne Thielemann. 

Vi i Visma Amili takker for innsatsen til alle som har vært en del av selskapet, gjennom Visma Collectors og Visma Financial Solutions. Vi gleder oss reisen videre. 


 

Related blog posts