Choose language

Hva er en purring?

En purring er en skriftlig påminnelse om en ubetalt faktura. Dette er en vanlig metode brukt i både privat og kommersiell sammenheng for å minne skyldnere om deres forpliktelser. Målet med en purring er å få mottakeren til å gjøre opp for seg innen en gitt frist uten å måtte ta saken videre til inkasso.

Toppbanner julekampanje 600 x 350 v2

Hva inneholder en purring?

  • Referanse til originalfaktura: Detaljer om den opprinnelige fakturaen, inkludert fakturanummer og dato.

  • Beløpet som skyldes: Totalbeløpet som fortsatt ikke er betalt.

  • Påminnelse om betalingsfristen: En tydelig angivelse av når betalingen skulle ha vært mottatt, samt en ny frist for å unngå ytterligere tiltak.

  • Mulige konsekvenser: Informasjon om mulige renter, gebyrer eller andre konsekvenser ved ytterligere forsinkelse i betalingen.

  • Kontaktinformasjon: Detaljer for hvordan mottakeren kan kontakte avsenderen ved spørsmål eller behov for avklaring.

Regler for purring og purregebyr:

Når det gjelder purringer og purregebyr, er det viktig å kjenne til de juridiske rammene som regulerer disse prosessene. I Norge er det Lov om inkassovirksomhet og annen innkreving av forfalte pengekrav (inkassoloven) som setter standarden for hvordan purringer skal håndteres, og hva som er tillatt i forhold til purregebyr.

  • Gebyrstørrelse: Størrelsen på purregebyret er regulert av myndighetene. Fra 1. januar 2024 er maksimumsbeløpet for et purregebyr satt til 35 kroner. Dette beløpet justeres årlig i henhold til endringer i pengeverdien.

  • Renter: I tillegg til purregebyret kan kreditor kreve forsinkelsesrente dersom betalingen er forsinket. Rentesatsen er også regulert og baseres på Norges Banks styringsrente med et påslag. Forsinkelsesrentesats fra 1. Januar 2024 er 12,5%.

  • Tidsrammer: Det finnes spesifikke tidsrammer som må overholdes når det gjelder utsendelse av purringer og påleggelse av gebyrer. Du kan sende en purring når som helst etter forfall, men dersom du skal ilegge et purregebyr må det ha gått 14 dager etter forfall.

Må jeg sende purring før inkassovarsel?

Du må ikke sende en purring før du sender et inkassovarsel. Du kan selv velge om du først ønsker å sende en purring, for deretter å sende et inkassovarsel. Eller kun sende et inkassovarsel.
Det viktigste er å sende kunden en påminnelse. Venter du for lenge, så kan du risikere at pengene dine går tapt. Har du mye penger utestående, kan det påvirke likviditeten din negativt, og du kan selv få utfordringer med å betale dine regninger.

La automatikken gjøre jobben

Effektive purrerutiner krever en balanse mellom å opprettholde en god kunderelasjon, samtidig som du sikrer at betalingen kommer til riktig tid. Har du et økonomisystem, kan du ta i bruk automatiserte tjenester som å håndtere purringen for deg. 

AutoCollect ligger tilgjengelig i de fleste økonomisystemer, og aktiverer du denne tjenesten, så sendes fakturaer til oppfølging for deg. Du kan selv velge hvilke fakturaer som skal følges opp, og følge status på betalingsoppfølgingen inne i ditt eget økonomisystem. 

Les mer om Autocollect.

Viktigheten av purringer

Purringer spiller en viktig rolle i økonomistyring, kredittsalg og relasjonshåndtering. De hjelper virksomheter med å opprettholde en stabil kontantstrøm og minimerer risikoen for tap av inntekter. For forbrukere og bedrifter er det viktig å ta purringer alvorlig for å unngå ytterligere konsekvenser, som inkassokrav eller skader på kredittvurderingen.
Å forstå hva en purring er og hvordan den fungerer, er essensielt for både bedrifter og privatpersoner. Det sikrer at økonomiske forpliktelser blir møtt og bidrar til sunne finansielle relasjoner. Hvis du mottar en purring, er det viktig å handle raskt for å løse utestående forpliktelser og unngå videre komplikasjoner.

Vår guide til bedre likviditet

I denne guiden har vi samlet de fem mest effektive stegene til bedre likviditet. Last ned gratis!

5 enkle steg til bedre likviditet

 

Related blog posts